DoWartościownia

Co dla Ciebie?

Pomogę Ci zobaczyć piękno w tym, co do tej pory wydawało się niewłaściwe/niepoprawne/niepopularne… dla Twojego otoczenia, a może też dla Ciebie…? Będę Cię wspierać w procesie pełnej samoakceptacji, byciu sobą i wykorzystaniu potencjału Twojej autentyczności.

Model

A.uthenticity
Pracuj na swoją Autentyczność
P.athfinding to YourSelf
Szukaj ścieżki do najlepszej wersji siebie
P.owergaining to Blossom
Znajdź źródła mocy potrzebne by Wzrastać
R.espect Inner & Outer
Miej szacunek dla siebie i dla innych
E.xperience
Doświadczaj
C.ompassion Development
Rozwijaj Współczucie
I.nner Critic Acceptance
Oswajaj wewnętrznego krytyka
A.wareness
Rozwijaj Świadomość
T.oxins Avoidance
Unikaj toksyczności wokół siebie
E.mpathy for Me & Others
Ćwicz empatię dla siebie i otoczenia