DoWartościownia

Czego Potrzebujesz?

Jestem pierwszym wsparciem w kryzysie.
Prowadzę sesje budowania miłości do siebie.
Pomagam zrozumieć, zaakceptować, pokochać i wykorzystać to kim jesteś, bez strachu przed oceną.

Model

A.uthenticity
Pracuj na swoją Autentyczność
P.athfinding to YourSelf
Szukaj ścieżki do najlepszej wersji siebie
P.owergaining to Blossom
Znajdź źródła mocy potrzebne by Wzrastać
R.espect Inner & Outer
Miej szacunek dla siebie i dla innych
E.xperience
Doświadczaj
C.ompassion Development
Rozwijaj Współczucie
I.nner Critic Acceptance
Oswajaj wewnętrznego krytyka
A.wareness
Rozwijaj Świadomość
T.oxins Avoidance
Unikaj toksyczności wokół siebie
E.mpathy for Me & Others
Ćwicz empatię dla siebie i otoczenia